Hakkımızda

Gelecek Araştırmaları Enstitüsü; geleceğe yön verebilmek için bilgi ve kaynakların üretilmesini, geliştirilmesini ve yaygınlaştırılmasını sağlamayı amaç edinmiştir.

Enstitümüzün amacı; ekonomik, sosyal ve politik alanlarda gelecek senaryoları oluşturmak amacı ile özel sektör, kamu sektörü, sivil toplum kuruluşları ve diğer tüm organizasyonlara yetkin insan kaynağı kazandırılmasına katkıda bulunmak, yüksek bilgi birikimi ve deneyim gerektiren alanlarda projeler geliştirmek, uygulamak ve bu alanlardaki deneyimin sürdürülebilirliğini sağlamak, teknik, ticari, çevre, kültür, bölgesel kalkınmayı kapsayacak şekilde toplumun çeşitli kesimlerine etki edecek sosyal politikalar dahil, toplumun her kesimini kapsayacak şekilde tüm alanlarda araştırmalar yapmak, farklı sektör ve alanlarda geleceğin planlanması için gerekecek kültür ve değer yapısının geliştirilmesine destek olmak, öngörülerde bulunmak, konuya özel raporlar ve ortak faaliyetler düzenlemek, uluslar arası işbirlikleri yolu ile know-how – bilgi transferini sağlamaktır.

Gelecek Araştırmaları Enstitüsü, daha iyi bir geleceğin oluşturulması amacıyla projeler gerçekleştiren bir sivil toplum kuruluşudur. Enstitüde, yerel ve uluslararası paydaşlarla birlikte, geleceğe yön veren ekonomik, politik, sosyal ve çevresel etmenleri belirlemek ve bu etmenleri çeşitli projelerle yönlendirmek amacıyla çalışmalar yapılır.

Biz; iş insanlarına, karar vericilere, araştırmacılara ve bu alanda çalışmak isteyen bireylere uygun araç ve teknikler yardımı ile geleceği stratejik olarak planlamalarına ve bu yönde çalışmalar yapmalarına olanak yaratıyoruz.

Gelecek Araştırmaları Enstitüsü olarak amacımız daha iyi bir geleceğin şekillendirilmesi.

Bu amaçla yürüttüğümüz faaliyetleri üç ana başlık altında ele alıyoruz:
Ulusal ve uluslararası bilginin ışığında projeler tasarlamak ve gerçekleştirmek,
Bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştirmek,
Gelecek öngörülerinde bulunmak ve yönlendirmek amacı ile sürekliliği olan hizmetler sağlamak.