Yaklaşımımız

Çalışmalarımız, 4 uzgörü katmanında tasarlanmakta ve uygulanmaktadır:

Sorunun adreslenmesi ve ölçeklenmesi,
Uzgörü yöntemleri aracılığı ile belirsizliklerin değerlendirilmesi,
Bunların stratejiye olan etkilerinin değerlendirilmesi,
Bulguların strateji ile birleştirilmesi.

 

Gençler Üretiyor, Sanayi Gelişiyor.

Proje; Ankara’da eğitim veren 18 üniversitede temel bilimler ve mühendislik dallarında çalışma yapan doktora öğrencilerini, bu öğrencilerin araştırma yürüttükleri alanla örtüşen Ankara Sanayi Odası’na kayıtlı Ar-Ge çalışması yapan veya ihtiyaç duyan KOBİ’ler ile bir araya getirmeyi amaçlamaktadır.